open menuclose menu

Welkom ...

Wat kan de praktijk in voor jou betekenen? Ik begeleid mensen die te maken hebben met een verlies. Verlies in de ruimste zin van het woord. Bij verlies van een dierbare, van werk, van gezondheid, van een veilig thuis, kan praten over dit gemis uitkomst bieden. In de begeleiding werk ik met rouwtaken.

Rouwen is hard werken, niet iets dat je alleen passief ondergaat. William Worden, een Amerikaanse rouwdeskundige, beschreef in 1992 vanuit die gedachte 4 rouwtaken. Niet dat die taken de norm moeten zijn, maar ze kunnen wel houvast bieden in de chaos die er kan ontstaan in de tijd na een ingrijpend verlies. Het kan rust geven om te lezen dat het heel normaal is dat je af en toe niets voelt‚ of dat je het gevoel hebt dat je niet meer verder wil.

herkennen: Realiseren dat het echt gebeurd is.
erkennen: Het aanvaarden van de emotionele pijn, die het gevolg is van het verlies.
verkennen: Je leven herinrichten, de draad weer oppakken, hoe moeilijk het ook kan zijn.
verbinden: Het verlies betekenis geven. Het verlies verweven met je verdere leven, met die ander in je hart

Het is moeilijk te zeggen op welk moment je een verlies verwerkt en of je het wel kunt verwerken. Bij elk verlies moet je het vertrouwde achter je laten en leven met de nieuwe situatie. Soms lukt dat niet. Voel je je verdwaald en in de war, Niets is meer hetzelfde… Op zo’n moment is het fijn om een plek te hebben waar je, samen met iemand die met je meeloopt, je pad weer kan vinden; de praktijk in is zo’n plek.

De Weg is vaag en mistig, toch heeft hij een vorm.
Hij is spelonkachtig en duister, toch bevat hij voorwerpen.
Hij heeft een essentie en bevat symbolen…

Loa-Tse (chinees gezegde)

scroll to top