open menuclose menu

Voor wie ...

Mijn praktijk staat open voor ieder die zijn of haar verhaal kwijt wil. Dit kan over vastgelopen rouw, scheiding of ziekte gaan. In mijn praktijk begeleid ik mensen individueel. De begeleiding in groepsverband kan op verschillende lokaties plaatsvinden. Ook bestaat er de mogelijkheid om je verhaal te vertellen tijdens een wandeling.

individuele begeleiding jongeren/volwassenen: Door mijn werk als counselor, kom ik veel jongeren tegen die vastlopen op school of thuis. Na een kennismakingsgesprek kijken we of het klikt. Na de intake maken we samen een plan. De gesprekken zullen voornamelijk gaan over hoe nu verder. Vertellen, vertellen en vertellen. Soms lukt dit niet, stokt het verhaal, dan is schrijven ook een manier. Dit schrijven geef ik dan als opdracht voor thuis. Zo kan het verhaal in alle rust, in eigen tempo op papier komen. Ik werk ook met de vier rouwtaken. Ook zal ik vragen naar de omgeving, het systeem. Soms is het wenselijk om de naaste omgeving bij de begeleiding te betrekken. De begeleiding van volwassenen gaat in grote lijnen op dezelfde manier. Bij een volwassene zal de begeleiding minder sturend zijn.

begeleiding in groepsverband: Ik geef rouw- en verliestrainingen voor jongeren van 10 tot 18 jaar. Ik geef 2 soorten trainingen: rouwtraining (dit gaat over het verlies van een dierbare) en verliestraining (dit is bedoeld voor jongeren met gescheiden ouders).

De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Tijdens de bijeenkomsten zullen de deelnemers naast praten, ook veel creatieve opdrachten doen. Het blijkt dat jongeren makkelijker hun verhaal vertellen als ze met iets bezig zijn. Een belangrijke pijler in deze trainingen is het lotgenotencontact. Ook in deze trainingen werk ik met de vier rouwtaken.

voorlichting op scholen: Het is belangrijk dat er op scholen aandacht is voor leerlingen die te maken hebben met rouw en verlies.Ik bied de mogelijkheid om, samen met de zorgcoördinator, een protocol te maken voor als een school te maken krijgt met het overlijden van een leerling, ouder of docent. Ik geef ook voorlichting aan docenten over het opzetten van een rouw- of scheidingsgroep.

Ook geef ik anti-pest trainingen. (Sta SterkTraning) Deze trainingen kunnen in groepsverband worden gegeven (6-10 personen) of in klasseverband. Als er in een klas gepest wordt (ook cyberpesten) is het mogelijk de hele klas te betrekken in een training (omgaan met elkaar). Ik geef ook individuele begeleiding.

Een workshop over bv cyberpesten is ook mogelijk Deze duurt 2-3 uur.

Op de website van het kenniscentrum Omgaan met Pesten is informatie te vinden over deze trainingen. www.omgaanmet pesten.nl 

 

scroll to top